Oppgave: Drøfte

Oppgave: Feminisme

Publisert: 22.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kvinnelige og mannlige arbeidere ved samlebåndet på Nora mineralvannfabrikk i 1930-årene. Foto.  

 

Oppgavene her handler om feminisme og om de forskjellige holdningene til Katti Anker Møller og Aleksandra Kollontaj. Du skal bruke forskjellige forklaringer når du jobber med argumentene dine.

 

Oppgave 1

Hva er forskjellen på Katti Anker Møllers og Aleksandra Kollontajs syn på kvinnenes utfordringer i det industrialiserte samfunnet?

 

Oppgave 2

  1. Hvordan kan man begrunne påstanden om at en kvinne bør velge arbeid framfor familie?
  2. Hvordan kan du argumentere mot denne påstanden?
  3. Skriv ned argumentene dine og sorter dem i to kategorier: individorienterte forklaringer og systemorienterte forklaringer.
 
Relatert innhold

Aktuelt stoff