Fagstoff

Aktivitetsplan

Publisert: 06.04.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskeliste:

Aktivitetsplan:
Oversikt over markedsføringsaktiviteter, handlingsplan

 

Markedsførings- aktiviteter:
Konkrete tiltak som for eksempel annonse, plakat, salgskampanje

Ansatte som lager en oversikt med gullapper på tavle. Foto.  

Arbeidet med en markedsplan skal ende ut i en konkret aktivitetsplan. Det er aktivitetsplanen som beskriver hvilke markedsføringsaktiviteter bedriften skal gjennomføre i den kommende perioden.

Aktivitetsplanen må gi svar på flere spørsmål:

  • Hvilke markedsføringsaktiviteter vil bli gjort?
  • Når skal de gjøres?
  • Hvem skal gjennomføre aktivitetene?
  • Hva vil aktivitetene koste?
  • Hvordan kan resultatet av aktivitetene måles og vurderes?

 

Se filmen for tips til hvordan du setter opp en aktivitetsplan (handlingsplan):  

 

Her ser du et eksempel på en enkel aktivitetsplan:

Tid
Aktivitet
Ansvarlig
Budsjett
Mål

 1. august

 Annonse i avisa

 Kari

 10 000 kr

Øke salget med 3 %

 15. august

Delta på salgsmesse

 Josef

 20 000 kr

Få minst 50 nye kunder

 1. oktober

Kampanje på Facebook

 Jessica

 Gratis

 Få 1000 "likes"