Oppgave

Deutsch unplugged 2

Publisert: 15.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Person holder en skjøteledning. Foto.  PC-fri sone!

 • Her er noen forslag til aktiviteter der elevene får brukt både kropp og snakketøy.
 • I tillegg repeterer de tyske ord og uttrykk.
 • Inspirasjonskilde: teaterpedagog Maik Walter (workshop under NDT 2015).
 • God fornøyelse!

Eins, zwei, drei ...

Tall-lek


Dette er en morsom tall-lek som passer fint etter at en har øvd inn talla 0–20.

 

 1. Elevene står i ring.
 2. Den som starter, sier tallet eins og klapper samtidig på skuldra til en av naboene til venstre eller høyre.
 3. Den som blir klappa på, sier tallet zwei og klapper samtidig på skuldra til naboen til venstre eller høyre.
 4. Denne personen sier drei, og slik fortsetter det. Retningen skifter stadig vekk, så det gjelder å følge godt med!
 5. Den som kommer til tallet ti (eller et annet tall som er valgt som høyeste tall), skal ikke klappe videre, men legge armene i kors slik at hendene peker i hver sin retning, og si zehn.
 6. Armen som ligger øverst, viser hvilken retning leken nå skal ta. Dersom den peker mot høyre, er det personen til høyre som må si tallet eins og klappe på ei skulder. Osv.

 

Etter noen runder kan en prøve en ny variant der de som gjør feil, må løpe en strafferunde på utsida av ringen og tilbake på plass. Litt mer kaos, og kanskje enda mer moro!

Das bin ich! Wer bist du?

Spontane samtaler

 

Denne aktiviteten passer fint etter at en har gjennomgått emnet Mein Steckbrief og Hobbys.

 

 1. Elevene går rundt i klasserommet, presenterer seg for hverandre og spør hverandre om navn, alder, hobbyer, språkkunnskaper osv.
 2. De kan bare snakke med én person om gangen og må holde samtalen i gang helt til læreren signaliserer at de skal bytte partner.

Was machst du da?

Mime og snakke

 

Denne leken passer bra etter at emnet Hobbys er gjennomgått. Som en forberedelse kan en i fellesskap skrive ulike aktiviteter og hobbyer på tavla.

 

 1. Elevene står sammen to og to.
 2. A mimer en aktivitet (later for eksempel som om hun jogger).
 3. B spør: Was machst du da?
 4. A må si noe annet enn det hun faktisk gjør, for eksempel: Ich fotografiere.
 5. Nå er det B sin tur. B mimer nå det A nettopp har sagt (fotograferer).
 6. A spør: Was machst du da?
 7. B sier også noe annet enn det han faktisk gjør, for eksempel: Ich zeichne.
 8. A mimer at hun tegner, og så videre.
Dette er multitasking! Å gjøre én ting samtidig som en sier noe annet, krever konsentrasjon. Etter ei stund bytter en partner.