Læringssti

Publisert: 10.05.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 4t
Tommel opp

Kommunikasjonsmodeller

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du ha

  • kjennskap til grunnleggende tegnteori og den semiotiske trekanten

  • kjenne til og kunne anvende Lasswells kommunikasjonsmodell i planlegging av mediekommunikasjon

  • kunne forklare begrepet støy i kommunikasjon, og identifisere støy i ulike former for mediekommunikasjon

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti