Oppgave

Konservatisme

Publisert: 22.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Portrett av Charles Darwin. Foto.  

Oppgave

  1. Gi eksempler på konservative verdier.
  2. Hvilke partier i dagens Norge regner vi som konservative partier?
  3. Hva mener du kan være grunnen til at Aleksandra Kollontaj ble møtt av nokså konservative og nasjonalistiske tanker i de politiske debattene hun deltok i etter at hun kom til Norge?
  4. Forklar hva som menes med sosialdarwinisme.
 
Relatert innhold