Fagstoff

Kommunikasjonsmodellen til Lasswell

Publisert: 09.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kommunikasjonsmodellen til Lasswell er et nyttig verktøy både når du skal analysere mediekommunikasjon, og når du selv skal planlegge mediekommunikasjon.

Hvem sier hva til hvem?

 

I Lasswells kommunikasjonsmodell kan kommunikasjonsprosessen formuleres i en setning: «Hvem sier hva til hvem gjennom hvilken kanal med hvilken virkning?»

Modellen forklarer ikke fullt og helt hvordan kommunikasjon faktisk foregår. Vi skal ikke glemme at modeller er forenklinger av virkeligheten.

Nedenfor får du noen eksempler på hvordan vi kan bruke prosessmodellen til å forklare ulike typer kommunikasjon. Vi ser nærmere på et eksempel på propaganda, et på underholdning og så eksempler på journalistikk, reklame og informasjon.

Propaganda*

Nazsistene paraderer. Stillbilde fra filmen Viljens Triumf (Triumph des Willens) 1932.Dette er et stillbilde hentet fra filmen Viljens triumf. Propagandafilmen fra 1935 ble laget av Leni Riefenstahl for Adolf Hitler for at han skulle få støtte i den tyske befolkningen.  

Hvem – Hitler

sier hva – germanerne er en overlegen rase

til hvem – den tyske befolkningen

i hvilken kanal – film, radio, taler på store arenaer

med hvilken virkning – støtte i befolkningen

 

*Propaganda betyr bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlinger.

Underholdning

Glacier expressGlacier Express 

Se filmen her: Skimonster 

Hvem – Skimonster

sier hva – det er ikke alltid like lett å ta skiheis

til hvem – tilfeldige eller skiinteresserte folk på Facebook

i hvilken kanal – Facebook

med hvilken virkning – at folk ler

Journalistikk

Moderne vindmølle.bilde.

Les nyheten om vindmøller i Florø i Firda, 07.12.2011:

Vindmølle-ja i Florø 

Hvem – Firda (lokalavis i Førde, Sogn og Fjordane)

sier hva – bystyret i Florø har sagt ja til vindmøller

til hvem – leserne av Firda

i hvilken kanal – Internett  / Firda nettavis

med hvilken virkning – kjennskap til noe som har skjedd i samfunnet

Reklame

Saftbygda Lerum

Hvem – Lerum 

sier hva – produktene våre er laget av de beste fruktene

til hvem – de som kjøper saft og syltetøy

i hvilken kanal – YouTube, reklamekanaler på TV, kinoreklame

med hvilken virkning – at folk kjøper Lerums saft og syltetøy

Informasjon

  

Hvem – Statens Vegvesen

sier hva – råkjøring er barnslig

til hvem – ungdom (gutter spesielt)

i hvilken kanal – YouTube

med hvilken virkning – riktige holdninger til bilkjøring og fart