Læringssti

Publisert: 16.02.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Dante

En vandring gjennom dødsriket

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du:

  • ha kunnskap om visjonslitteratur i middelalderen
  • kjenne til og ha lyttet til utdrag fra Den guddommelige komedie, og kunne sette diktverket inn i en samfunnsmessig og litterær sammenheng
  • kjenne til og ha lest utdrag fra visjonsdiktet Draumkvedet
  • kunne sammenligne Draumkvedet og Den guddommelige komedie
  • kjenne til forestillinger om helvete i ulike kulturer og tidsperioder
  • kunne sammenligne framstillinga av helvetet i renessansen med måten helvetet framstilles på i moderne medietekster
  • kunne skrive en strukturert tekst på sidemål om et norskfaglig emne
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti