Fagstoff

Slik bygger du opp teksten

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 31.05.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
  
I denne filmen ser du hvordan man setter opp en sak med tittel, ingress og brødtekst.

 

Tittel, ingress og brødtekst

En nyhetssak bygges opp med tittel, ingress, brødtekst og bildetekst. I tillegg må du ta med byline, altså hvem som har laget saken.

Legg også merke til hvordan intervjuobjektene, altså kildene, kommer til syne i saken: Deres uttalelser innledes med et linjeskift og en sitatstrek. Dette betyr at det som kommer etter sitatstreken, er hovedinnholdet i det kilden har sagt. Ta alltid med fullt navn. Bruk også tittelen dersom personen har en slik og den er relevant for saken.

  • Tittel: signaliserer hva saken handler om
  • Ingress: gir svar på de viktigste spørsmålene, maks 30 ord
  • Brødtekst: utdypende tekst som deles opp i avsnitt
  • Mellomoverskrift: en mindre overskrift som markerer et hovedavsnitt i brødteksten og sier noe om innholdet i avsnittet
  • Bildetekst: forteller hva bildet viser, og gir utdypende informasjon
  • Byline: navnet på den som har skrevet saken
 

Skrivemodeller

En omvendt pyramide. Illustrasjon.Skrivemodellen Den omvendte pyramide For å gjøre saken aktuell for målgruppa kan du bruke den mest kjente modellen for oppbyggingen av en skriftlig nyhetsreportasje; den omvendte pyramiden. Den har fått navnet sitt fordi det viktigste kommer først i en nyhetssak.

Tittelen er overskriften som forteller litt om hva saken handler om. Den skal være spennende på den måten at den trekker til seg lesere. Ingressen forteller litt mer, men likevel ikke alt.

Etter hvert fyller du ut med brødtekst. Det minst viktige skal stå til slutt. Dette kommer av at desken kutter bakfra dersom det er plassmangel.