Veiledning

Intervjuteknikk

Publisert: 09.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

 

Journalistens seks hjelpeord

Når du jobber som journalist, er det viktig å få fram fakta. Innen journalistikken snakker vi derfor om «journalistens seks hjelpeord»; spørreordene hva, hvem, hvor, når, hvordan, hvorfor.

En god tekst bør gi leseren svar på disse spørsmålene:

 1. Hva har skjedd?
 2. Hvem var involvert?
 3. Hvor skjedde det?
 4. Når skjedde det?
 5. Hvordan skjedde det?
 6. Hvorfor skjedde det?

Åpne og lukkede spørsmål

Et lukket spørsmål har som regel ja eller nei som svar. Åpne spørsmål er spørsmål som inviterer intervjuobjektet til å fortelle med egne ord. 

Tenk gjennom hvordan du formulerer spørsmålene dine. Du vil som regel få mye mer ut av et åpent spørsmål enn av et lukket. I klippet fra NRK Skole illustrerer Sofie forskjellen på svarene man får når man stiller åpne og lukkede spørsmål:

 • Er det morsomt å jobbe i NRK Skole? (lukket spørsmål)
 • Hvordan er det å jobbe i NRK Skole? (åpent spørsmål)

Oppfølgingsspørsmål

Det er viktig å skrive ned de spørsmålene man har tenkt å stille, på forhånd. Men av og til kommer intervjuobjektet med informasjon du ikke hadde tenkt på da du forberedte intervjuet. Da må du være klar til å stille spontane oppfølgingsspørsmål.

Dersom du får kjennskap til at to personer har vært utsatt for en ulykke, er det naturlig å følge opp med et spørsmål om det var flere som var involvert. Dersom politiet opplyser at de fikk melding om hendelsen klokken 20, er det naturlig å følge opp med et spørsmål om når de tror hendelsen fant sted.

Den enkleste regelen for å komme på de gode spørsmålsordene er å spørre om det du lurer på selv. Spør og grav til historien henger sammen. Deretter må du ordne fakta slik at historien blir mest mulig lettfattelig for målgruppa.

Tips!

NRK Skole har laget en egen håndbok for journalister:

Journalisthandbok for elevar 

 

Her finner du blant annet tips til hvordan du kan lage videointervju med mobiltelefonen.

Hedvig tester ut journalisthåndboka  

 

Svein Tore Bergestuen har følgende tips i artikkelen Klare spørsmål er halve jobben :

 • Still åpne, nøytrale og presise spørsmål.
 • Spør om hvem, hva, hvorfor og hvordan.
 • Lytt nøye og frigjør deg fra manus.
 • Spør om eksempler, detaljer og bilder.
 • Hvis du ikke får svar – gjenta spørsmålet til du får svar.
 
Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Generelt