Læringssti

Publisert: 15.03.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Reporter på jobb 4

Innføring i journalistikk

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva journalistikk er, og hvordan en journalist jobber
  • vite hva en nyhet er, og kjenne til de viktigste nyhetskriteriene
  • kjenne til prosessen fra idéen oppstår til saken er publisert
  • kjenne til og kunne anvende de seks grunnleggende spørreordene
  • vite hvilke elementer en nyhetsreportasje består av
  • kjenne til og kunne anvende skrivemodellen «den omvendte pyramide»

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Kjernestoff for