Fagstoff

Skogbruk – næring, yrke og utdanning

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 20.12.2017
Skogbruket har vært ei viktig næring i Norge i over tusen år, og vi har eksportert tømmer og materialer til mange land.  Arbeidet i skogen har endret seg, men skogbruket er fortsatt ei viktig næring. I dette emnet lærer du om næringa. Emnet handler også om yrker og utdanning innenfor skogbruket.