Oppgave

Mystery shopper - konkurransemidlene

Publisert: 09.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Detektiv. Illustrasjon.  

Gå til butikker i nærområdet og undersøk hvordan de bruker konkurransemidlene. Pass på at dere fordeler butikkene slik at ikke alle går til samme butikk. Presenter resultatene i klassen etterpå, og sammenlign så butikkene.

Oppgaven løses best i par eller som gruppearbeid. Bruk gjerne vedlagte skjema til å notere i.

  • Produkt
  • Pris
  • Plass (distribusjon)
  • Påvirkning
  • Personal

 

Kunde ved butikkhylle. Foto.