Veiledning

Oversikt over leksjon 2

Publisert: 18.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Symbol for læringsmål. Et eple oppå en stabel med bøker. Foto.   

Lektion 2: Das bin ich!

Symbol for læringsmål. Foto.

Lernziele

 • Das lernst du in Lektion zwei: På denne sida står læringsmåla for kapitlet, så konkret formulert (forhåpentligvis!) at elevene har ei klar forestilling om hva de skal lære.
 • Was kannst du schon?: Her ligger det en kollasj som kan passe godt som felles intro/"oppvarming" når en skal gå i gang med kapitlet.

 

Oversikt over læringsmåla for kapittel 2

Kommunikasjon

 • Si hvor gammel du er
 • Oppgi utdanning (elev, lærling)
 • Nevne hobbyer og preferanser
 • Oppgi stedet og landet der du bor
 • Spørre andre om alder, utdanning, bosted, hobbyer og preferanser

Land og folk

 • Fire hovedsteder: Berlin, Wien, Bern og Vaduz

Språklære (og spesielle språkemner)

 • Talla fra null til tjue
 • Personlige pronomen
 • Presensform av verbet
 • Bestemt og ubestemt artikkel
 • Substantiv: ubestemt og bestemt form, tallbøyning og kjønn
 • Eieform av navn

 

Gruppe med ungdommer. Foto.

Kommunikation

 • De tre emnene Mein Steckbrief, Hobbys og Fünf schnelle Fragen egner seg godt til felles gjennomgang i klassen.
 • Læreren kan styre gjennomgangen av stoffet via egen pc. Elevene lar egen pc være lukka og er muntlig aktive underveis.
 • Etter gjennomgangen jobber elevene seg gjennom innholdet til det aktuelle emnet på egen hånd, gjerne i par. De leser høyt, lytter, oversetter, gjør småoppgaver, svarer på spørsmål og snakker selv.
 • Det er viktig å påpeke at elevene må bruke i-knappene mens de jobber. Her ligger det arbeidsinstrukser og/eller gloser.
 • Monologer og dialoger læres med fordel utenat og varieres med egne opplysninger, slik at elevene kan fortelle om seg selv (Mein Steckbrief), sine egne hobbyer (Hobbys) og si hva de foretrekker av to ting (Fünf schnelle Fragen).

Symbolbilde for Land und Leute. . Foto.

Land und Leute

 • Emne: Vier Hauptstädte (Berlin, Wien, Vaduz, Bern)
 • Emnet kan gjennomgås i klassen først. Elevene lytter da til tekstene, ser på bildene og forteller hva de forstår.
 • Etterpå jobber elevene seg gjennom innholdet selv. De lytter, leser høyt og oversetter for hverandre.
 • Til slutt tester de kunnskapene sine ved å løse de interaktive oppgavene som de finner lenke til på siste side. Her kan elevene konkurrere mot hverandre: Hvem oppnår høyest score?

Symbolbilde for ordforråd. Illustrasjon.

Wortschatz

 • Når elevene er ferdige med et emne fra Kommunikation eller Land und Leute, kan de jobbe videre med den tilhørende gloselista og gloseoppgava her.
 • De kan jobbe aleine eller i par.

Symbol for grammatikkoppgave. Foto.

Grammatik

 • Emnene presenteres her i “bøker” der fagstoff og korte interaktive øvinger er integegrert.
 • I kapittel to blir disse emnene tatt opp:
  • Artikler
   bestemt og ubestemt
  • Substantiv
   kjønn og tall, bestemt og ubestemt form
  • Verb
   presensbøyning svake verb og tre sterke verb, samt sein, haben og mögen
  • Eieform av navn
   Annas Haus das Haus von Anna
  • Pronomen
   personlig pronomen, alle former i entall og flertall
 • Alle framstillingene starter med en repetisjon av norsk grammatikk, så presenteres det som gjelder for tysk.
 • Læreren kan la elevene jobbe seg gjennom stoffet på egen hånd før en tar en gjennomgang i klassen – eller motsatt.
 • Elever som blir raskt ferdig, kan gå videre til de noe mer krevende repetisjonsoppgavene i Grammatikmix under Übung macht den Meister for å sjekke om de nå kan stoffet.

Hender på tastatur. Foto.

Übung macht den Meister

Her repeterer og perfeksjonerer elevene det de har lært i leksjonen.

 • Ausspracheübungen: Uttaleøvingene tar utgangspunkt i glosene fra kapitlet. Elevene trener på lydene z, ch, sch, st og sp. Øvingene kan med fordel gjøres flere ganger slik at uttalen virkelig kommer på plass.
 • Die Zahlen von null bis zwanzig: Dette er ei øvingsrekke med lyd, skrift og interaktive oppgaver som skal få talla til å "sitte".
 • Vokabelkarten og Vokabelmix: Dette er øvingsrekker med gloser fra hele kapittel to.
 • Das Hobby als Beruf er en quiz om yrker og hobbyer, med kjente utøvere i hovedrolla. Fint som tilvalgsstoff og hvileskjær når en trenger litt underholdning!
 • Grammatikmix er repetisjonsoppgaver som særlig grammatikk-nerder vil elske, men som de fleste har godt av å prøve seg på. Dette er oppgaver som kan besvares skriftlig, men de kan også være utgangspunkt for små presentasjoner der elevene forklarer et grammtikk-emne for de andre i klassen.
 • Schreibaufgaben besvareres skriftlig på pc eller papir og kan med fordel innleveres for kontroll og oppfølging.

Bokstabel med et eple på. Foto.

Tipps für Lehrer

Under dette punktet ligger det noen lærerressurser:

 • Oversikt over kapitlet (= denne sida), en presentasjon av innholdet i kapitlet
 • Deutsch unplugged, tips til uhøytidelige muntlige aktiviteter
 • Forslag til vurderingssituasjoner:
  • "Fünf schnelle Fragen" (med egenvurdering)
  • Skriftlig kapittelprøve (med karakter)