Fagstoff

Alkoholer og aromater

Publisert: 08.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Alkoholer    

Organiske molekyler kan inneholde andre grunnstoffer enn bare karbon og hydrogen. For eksempel finner vi nitrogen og svovel i mange organiske stoffer. Vi skal se på en gruppe med stoffer som inneholder oksygen og et ekstra hydrogenatom. Disse kaller vi alkoholer.

 

Benzen

Aromater

Karbonatomer kan også danne ringstrukturer, og en veldig viktig ringstruktur er stoffet benzen. Det består av seks karbonatomer formet i en ring, hvor annenhver binding er  dobbel. Benzen er utgangspunktet for mange andre stoffer som kalles aromater. Prøv å finne ut hvordan TNT er laget!

Relatert innhold

Aktuelt stoff