Fagstoff

Alkener

Publisert: 08.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

I alkaner er det en enkeltbinding mellom karbonatomene. Men karbon kan danne både dobbelt- og trippelbindinger. Når det er tilfellet, kaller vi dem ikke alkaner lenger.

Alkener er satt sammen på nesten samme måte som alkaner, men de har en dobbeltbinding mellom to av karbonatomene. Da trenger vi ikke like mange hydrogenatomer for å tilfredsstille åtteregelen.

Alkener består kun av hydrogen og karbon, og har en dobbeltbinding. Det enkleste alkenet er eten, som har kjemisk formel C2H4.

Alkener brukes ofte som utgangspunkt for plastproduksjon. Et eksempel er polyeten, som lages med eten som råstoff. Nedenfor ser du en oversikt over de tre enkleste alkenene.

Alkener    

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Aktuelt stoff for