Fagstoff

Alkaner

Publisert: 08.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Metan molekyl (hydrokarbon). Illustrasjon.  

De aller enkleste organiske stoffene består kun av karbon og hydrogen og kalles hydrokarboner. Vi har allerede sett på ett av disse stoffene: metan. Det består av ett karbonatom og fire hydrogenatomer. Et annet består av to karbonatomer og seks hydrogenatomer. Dette stoffet heter etan. Alle disse stoffene kan grupperes i det som kalles alkaner.

 

Etan, 3D-modellEtan, 3D-modell  

Hvorfor har etan akkurat seks hydrogenatomer? Svaret har med åtteregelen å gjøre. Karbon har fire elektroner i ytterste skall, men ønsker åtte. For å få til dette oppretter karbon fire bindinger med andre atomer. Se på kulepinnemodellen, og tell antall bindinger for hvert av karbonatomene (de grå kulene). Får du det til å bli fire på begge to? Det er én binding mellom de to karbonatomene, og dette kalles en enkeltbinding.

Alkaner består kun av hydrogen og karbon og har bare enkeltbindinger. Det enkleste alkanet er metan, som har kjemisk formel CH4.

Nedenfor ser du en oversikt over de fire minste alkanene. Naturgass består for det meste av metan, men også noe etan, propan og butan.

AlkanerAlkaner  

Relatert innhold

Aktuelt stoff for