Fagstoff

Organisk kjemi

Publisert: 08.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Calendula officinalis  Fra gammelt av ble kjemien gjerne delt inn i to. Den ene delen dreiet seg om det som alt liv (planter og dyr) var bygget opp av, og ble kalt «organisk kjemi». Den andre delen dreiet seg om alt det andre og ble kalt «uorganisk kjemi».

Tidligere trodde en at det ikke var mulig å lage de organiske molekylene som liv var bygget opp av, men dette viste seg å være feil. I dag lages massevis av organiske molekyler som er svært viktige for oss, blant annet til medisiner, plast, gjødsel, tøystoff og mange andre ting.

I 1828 ble kjemikeren Friedrich Wöhler den første som laget et organisk stoff av uorganiske materialer. Han laget urea, som blant annet brukes i gjødselproduksjon.

Det vi kaller «organisk kjemi» i dag, dreier seg om alle stoffer som inneholder grunnstoffet karbon (med noen få unntak). Alt som har med liv å gjøre – som proteiner, enzymer, vitaminer, karbohydrater og nukleinsyrer – er organiske molekyler. I tillegg er olje og gass, mat og medisiner også organiske molekyler.

Siden det finnes så mange typer organiske molekyler, deler vi dem inn i en rekke ulike grupper. Vi skal her se på noen få av disse gruppene.