Fagstoff

Oppsummering: Norsk næringsutvikling

Publisert: 03.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Briggen "Ellida" av Trondhjem på tur til Marseilles i juni 1830. Illustrasjon.  

I løpet av de tre hundre årene fra 1500 til 1800 vokste det fram nye næringer i Norge. Det var trelasthandel, fiske, bergverksdrift og skipsfart, men også tidlige former for industri, både håndverk og manufaktur.

Mye av arbeidet var sesongarbeid og lot seg kombinere med gårdsdrift. Produktene ble eksportert til utlandet, særlig til Europa. Der var trelast og metaller viktige byggematerialer, og fisken var viktig mat for den voksende befolkninger. Jordbruket fungerte som en sikkerhet for mange, men stadig flere var avhengig av også å sikre seg inntekter fra arbeid i de framvoksende næringene. I gode år kunne inntektene fra slikt arbeid gjøre at de la seg opp kapital eller kunne kjøpe seg noe ekstra. I uår sikret inntektene fra de andre næringene at de hadde mulighet til å kjøpe korn og andre nødvendigheter.

Relatert innhold