Læringssti

Publisert: 23.02.2016, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
Gelestyrken i slam

Borevæsker, beregning og laboratorieøvelse

I denne læringsstien ser vi nærmere på borevæskens sentrale egenskaper og hvordan disse testes i et laboratorium.

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til egenskapene som de ulike tilsetningsstoffene bidrar med til borevæsken
  • kunne beregne riktig mengde tilsetningsstoff for å oppnå ønsket egenskap i borevæsken
  • kjenne til testeinstrumenter og testmetoder for å undersøke boreslammets egenskaper
  • kunne utarbeide rapport om funn fra test av boreslam
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti