Læringssti

Publisert: 18.02.2016, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
Ekofisk Jacket Plattform

Installasjon for produksjon

I denne stien ser vi på de ulike installasjonstypene som hovedsakelig brukes til produksjon av olje og gass.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

  • navngi de ulike typene produksjonsinstallasjoner som brukes på norsk sokkel
  • beskrive de ulike typene produksjonsinstallasjoner og hvilke dyp og ytre miljø de passer best til
  • forklare hvor BOP plasseres for oppdrag på brønn, og hvor ventiltreet er plassert ved produksjon av hydrokarboner på de ulike installasjonstypene
  • plassere de ulike modulene om bord i installasjonene og forklare hvilke oppgaver som løses i modulene
  • vurdere hvilke alarm- og mønstringsrutiner som er aktuelle for de ulike installasjonstypene
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti