Læringssti

Publisert: 17.02.2016, Oppdatert: 12.07.2017
Varighet: 3t
Flytende offshoreinstallasjoner

Installasjoner for boring og vedlikehold

I denne læringsstien ser vi nærmere på hvilke installasjoner som vanligvis brukes for boring, komplettering og brønnvedlikehold på norsk kontinentalsokkel.

 

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • navngi installasjons- og riggtypene og skille mellom særtrekkene i utforming, havdypsbegrensning og plassering av BOP for bore- og brønnaktiviteter
  • beskrive hovedtrekkene i modulstrukturen om bord
  • forklare posisjonering og ankringsmetode for flytende installasjoner, økonomiske hensyn, og fordeler og ulemper ved valg av disse installasjonstypene
  • forklare hvordan en fast installasjon plasseres på havbunnen, økonomiske hensyn, og fordeler og ulemper ved valg av disse installasjonstypene
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti