Fagstoff

Offshore installasjonstyper

Publisert: 10.02.2016, Oppdatert: 22.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ulike offshore installasjoner. Illustrasjon.  

Flytende og faste installasjoner er konstruert slik at de passer til ulike havdyp og områder offshore. Det er svært like systemer om bord, de to største ulikhetene er om installasjonen er flytende eller står på havbunnen, og om den skal brukes til boring, vedlikehold eller olje/gass-produksjon.

I emnet offshore installasjonstyper forklares likheter og ulikheter i installasjonene, de vanligste bruksområdene og begrensningene for hver enkelt type.

Det er lagt inn flere videosnutter og lenker til eksterne kilder som kan bidra til bedre innsikt og fordypning i emnene.