Fagstoff

Skjærehastighet (Vc)

Publisert: 03.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Arbeider ved en stor industriel dreiebenk. Foto.  

Skjærehastigheten tas ut av tabeller og er en variabel avhengig av materialet som skal bearbeides. (Bruk verkstedhåndboka). Skjærehastigheten kan også utregnes. Skjærehastigheten oppgis i m/min og betegnes Vc.

Omdreiningstallet
Det er nær sammenheng mellom hastigheten på verktøymaskinen og skjærehastighet. Dersom en dreiebenk roterer med høyt omdreiningstall, blir også skjærehastigheten stor, og omvendt. Hvis vi trenger stor skjærehastighet, må også verktøyet eller maskinspindelen ha høyt omdreiningstall.

Som regel skal vi finne omdreiningstallet (n) til maskinen. Vi kan bruke et nomogram eller en turtallsskive. Vi kan også beregne det med samme formel som brukes ved beregning av skjærehastighet, men da må formelen løses med hensyn til n.