Fagstoff

Skjæreggens geometri

Publisert: 03.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Innstillingsvinkel. Tegning.

Innstillingsvinkel. Tegning.  

 

Sponbryting. Tegning.  

Skjærets geometri påvirker skjæreforløpet. Et positivt skjær er det samme som positiv sponvinkel g og at eggvinkelen b og klaringsvinkelen a til sammen er mindre enn 90º.

Positiv sponvinkel innebærer en lavere tangentiell skjærekraft. En større positiv sponvinkel oppnås bare på bekostning av klarings- eller eggvinkelen. Om klaringsvinkelen er liten, øker faren for slitasje mellom verktøy og arbeidsstykket, og friksjonskraften kan medføre vibrasjoner. Når sponvinkelen er stor og eggvinkelen er liten, oppnås en skarpere skjæregg som lettere trenger inn i materialet. Samtidig er en skarp egg svak for stor og ujevn slitasje.

En unngår best vibrasjoner ved å velge en stor innstillingsvinkel, for eksempel 90º. Da vil imidlertid spontykkelse og sponflytens retning endres, kanskje i negativ retning, og da må en gjøre et kompromiss. Stor innstillingsvinkel 90º anbefales for finkutt, ved lange oppboringer og ved lettere bearbeiding anbefales 75º innstillingsvinkel, selv om den radielle kraften blir dobbelt så stor som ved 90º. Å redusere kreftene som er årsak til vibrasjoner, er imidlertid det viktigste for at kvalitetskravet skal holdes.

Sponbryting
Mange materialer som bearbeides, er så seige at det blir lang spon ved bearbeiding. Disse sponene kan forstyrre bearbeidingen og være farlige for operatøren. For å få fram ønsket spon (bruddspon) må vi bruke en sponbryter. Relativt korte og spiralformede spon etterstrebes spesielt ved innvendig dreiing. De er lette å transportere og gir ikke så store påkjenninger på skjæreggen ved sponbrytingen. Lange spon kan medføre at spontransporten vanskeliggjøres. Spon kan presses inn i arbeidsstykkets overflate, komme i klemme og skade verktøyet.