Oppgave: Arbeidsoppdrag

Presentasjon om etikk i sosiale medier

Publisert: 02.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Bilde av en kvinne som holder foredrag i et møterom.

Det finnes ulike varianter av sosiale medier, og de kan brukes til ulike formål. Det har vært fokusert mye på misbruk av de sosiale mediene. Det er derfor viktig å opptre på en etisk måte når man bruker disse verktøyene.

Lag en presentasjon om fornuftig bruk av sosiale medier og etiske retningslinjer.