Fagstoff

Dreiing

Publisert: 03.02.2016, Oppdatert: 30.08.2018

Dreiing er en metode for forming og bearbeiding av enten metall-, plast- eller tremateriale.

Sandvik Coromant er en stor leverandør av verktøy og maskiner innen dreiing og annen skjæreteknikk.

Dreiebenk. Foto.

Ved dreiing tilvirkes sylindriske former med enskjærig verktøy, og i de fleste tilfeller er det arbeidsstykket som roterer. På mange måter er dette den enkleste metoden for metallbearbeiding, noe som gjør den enkel å definere.

Dreiing er den mest vanlige bearbeidingsprosessen, noe som har medført at denne metoden har vært ledende innen metallbearbeiding når det gjelder utvikling. Dreiing er derfor en optimert prosess, noe som bør medføre grundig gjennomgang av mange faktorer før prosessen startes opp. Vi tenker da på arbeidsstykkets form og materiale, operasjonstype, krav, kostnader m.m.

Dagens dreieverktøy er et resultat av meget lang erfaring, forskning og utvikling og er konstruert med stor nøyaktighet. På grunn av skjærets mikrogeometri, materialet i skjærets egg, skjærets form og innspenning og verktøyholderen beherskes forholdene ved bearbeiding nærmest fullkomment.

Definisjon dreiing. Tegning.  

Grunnleggende dreieoperasjoner

  • lengdedreiing, foregår i Z-retning og er den mest vanlige dreieoperasjonen
  • plandreiing, foregår i X-retning som en avretting avarbeidsstykket, hovedsleiden må låses for å få en plan flate
  • innvendig dreiing
  • avstikking og sporstikking, foregår i X-retning
  • innvendig dreiing, foregår i Z-retning
  • utvendig og innvendig gjenging, foregår i Z-retning
Relatert innhold

Aktuelt stoff

Generelt