Oppgave

Eksport av trelast

Publisert: 03.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Arendal sett fra sjøsiden med havna med flere typer små og store båter. Litografi.  

 

I denne oppgaven  skal du først forklare handelen med trelast, før du skal bruke tollister for å finne ut mer om trelasteksporten.

 

Oppgave

  1. Beskriv hvordan handelen med trelast forandret seg fra tidlig på 1500-tallet til seint på 1700-tallet.
  2. Med utgangspunkt i tollister for havna nærmest der du bor, finn ut hvor mange ulike typer trelast som ble eksportert, og til hvilke land trelasten ble eksportert.

 

Relatert innhold

Oppgave