Fagstoff

Grupper

Publisert: 31.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Kjennetegn på en gruppe er at

 • den består av minst to personer
 • det er en følelsesmessig binding mellom personene
 • samspillet mellom personene varer over tid 
 • den har felles mål

Familie ligger i sengen. Foto.

En gruppe består av to eller flere personer som forplikter hverandre til å gå sammen om å løse oppgaver med felles mål over en viss periode.

Grupper kan deles inn etter hvilke mål og oppgaver de har.

 

Familie. Foto.Familie og venner

 

Landsspeiderleiren Utopia ved Åndalsnes. Foto.Fritidsaktiviteter og samhold som lag

 

ABBA.foto.Jobb og samhold i grupper 

 

Ikke-vestlige innvandrere foran valgkamp-slagord. Foto.Grupper som dannes utifra meninger og verdier

 

Norges U21-landslag mot Portugal. Foto.Fritidsaktiviteter og lagspill

Primærgruppe

En primærgruppe er en liten gruppe der medlemmene har nær kontakt med hverandre – gruppemedlemmene møtes daglig ansikt til ansikt. Kjennetegnene på en primærgruppe er

 • størrelse: liten
 • nærhet: ansikt til ansikt
 • kontakt: daglig og flere ganger per dag
 • vi-følelse: sterke følelsesmessige binding er

Noen eksempler på primærgrupper kan være

 • familie
 • venner

Sekundærgruppe

En sekundærgruppe er en større gruppe med mer upersonlig kontakt mellom medlemmene – mindre grad av nærhet, men sterk vi-følelse som bygger på felles verdier og mål. Kjennetegnene på en sekundærgruppe er

 • størrelse: stor, større enn primærgruppa
 • nærhet: alle behøver ikke å kjenne hverandre
 • kontakt: varierer, ikke nødvendigvis daglig
 • vi-følelse: bygger på verdier og felles mål

Noen eksempler på sekundærgrupper kan være

 • klassen du går i
 • håndballaget
 • et politisk parti
 • nasjonen

Referansegrupper

En referansegruppe er en gruppe der medlemmene identifiserer seg med de menneskene de ønsker å sammenligne seg med. De behøver ikke å ha kontakt med hverandre, og graden av vi-følelse er synlig gjennom atferd. En referansegruppe kan være både primær- og sekundærgruppe. Kjennetegnene på en referansegruppe er

 • størrelse: kan variere sterkt
 • nærhet: kan være nært, men behøver ikke å være det
 • kontakt: kan variere fra daglig til ingen kontakt
 • vi-følelse: kan være sterke bindinger som viser seg i atferd

Noen eksempler på referansegrupper kan være

 • musikkgruppe, for eksempel pønkere
 • idol innen idrett (snowboard)
 • forestilte grupper, for eksempel «de pene»
 • noen som er kjent for å være flink i det yrket vi skal utøve

Utfordringer til deg:

Her kan du øve deg på å begrunne hvorfor disse gruppene er primærgrupper med utgangspunkt i de fire kjennetegnene (størrelse, nærhet, kontakt og vi-følelse):

Gruppe Størrelse Nærhet Kontakt Vi-følelse
Familie        
Venner        
Ansatte        
Andre        
 
 

Her finner du eksempler på sekundærgrupper. Kan du begrunne hvorfor disse gruppene er sekundærgrupper ut fra de fire kjennetegnene størrelse, nærhet, kontakt og vi-følelse?

Gruppe     
Størrelse Nærhet Kontakt Vi-følelse
Håndballag        
Politisk parti        
Nasjon        

 

 

Eksemplene under kan være referansegrupper. Øv deg på å begrunne hvorfor disse gruppene er referansegrupper med utgangspunkt i de fire kjennetegnene (størrelse, nærhet, kontakt og vi-følelse):

Gruppe Størrelse 
Nærhet 
Kontakt 
Vi-følelse 
Musikkgruppe,
f.eks. pønkere
       
Idol innen idrett,
f.eks. snowboard
       
Forestilte grupper, f.eks. «de pene»        
Andre        

Let på Internett etter bilder som illustrerer eksempler på slike referansegrupper, og kopier disse til arbeidsboka di. Ta gjerne med en liten forklaring på hvorfor du valgte akkurat disse bildene.

    

 

 

Relatert innhold

Generelt