Læringssti

Publisert: 16.02.2016, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
Oljeseparator - interaktivitet - skjermbilde

Prosessanlegg

I denne læringsstien skal du bli kjent med hovedkomponentene som inngår i prosessen som leder fram til leveringklar olje og gass.

 

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hvilke hovedkomponenter som inngår i prosessanlegget fra ventiltreet, og hvilken oppgave de har
  • vite hvordan olje, vann og gass behandles i prosessanlegget
  • forstå og forklare hensikten med prosessen før råstoffet sendes til mottaker
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti