Fagstoff

Dyrking av korn

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 20.12.2017

Kornproduksjon er en viktig del av jordbruket i Norge. Kornet regnes som verdens viktigste matplante. Korn brukes også som fôr til dyr. Dette emnet handler om hvilke kornarter vi dyrker, hvordan korndyrkinga foregår, og hva kornet brukes til. Myndighetene har som mål å øke kornproduksjonen i Norge.