Oppgave

Arbeidsoppgaver: Nasjonalstaten

Publisert: 27.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

September av Erik Werenskiold. Foto av maleri.  

 

Oppgaver

 

  1. Har norsk politikk overfor etniske minoriteter endret seg i perioden etter 1945?
  2. Finn eksempler på nasjonalistiske partier i de nordiske landene i dag. Drøft i hvilken grad disse partiene lever opp til den nasjonalistiske ideologien.
  3. Finn tre folkemord i det 20. århundre og diskuter om de var utløst av nasjonalistiske motiver.
  4. Hvilke alternativer finnes til nasjonalstaten som politisk enhet?
  5. På hvilken måte kan tanker om nasjonal selvstendighet og nasjonal identitet komme til uttrykk i kunst og kultur?