Fagstoff

Arter i oppdrett

Publisert: 01.11.2017, Oppdatert: 20.12.2017

De fleste forbinder fiskeoppdrett med laks, som er den arten som det drives mest oppdrett på i Norge. Men både kveite, torsk og piggvar er aktuelle arter. Vi får kjøpt blåskjell fra oppdrett i butikkene, og det drives forsøk med kamskjell, kråkeboller og krepsdyr. Det forskes stadig på nye arter.