Oppgave: Arbeidsoppdrag

Plan for oppgradering av operativsystem

Publisert: 28.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Planlegging av oppgradering

I denne oppgaven får du øve deg i å planlegge oppgradering av et operativsystem.

Du jobber i en virksomhet som har 80 ansatte, og alle disse skal oppgradere operativsystemet til nyeste versjon. De skal også ha installert et kontorstøttesystem. I slike sammenhenger er det vanlig at vi gjennomfører prosessen på flere arbeidsstasjoner samtidig. Dette kaller vi ofte “utrulling”, eller “deployment”. Sjefen din er engstelig for at denne utrullingen fører til produksjonsstopp i virksomheten, og ønsker derfor at du legger fram en plan for utrullingen.

Sett opp en plan for utrullingen, og ta nødvendige forholdsregler, slik at utrullingen kan gå mest mulig smertefritt for seg.