Fagstoff

Nasjonalstaten i dag

Publisert: 27.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Boligblokk i Leith i Skottland med både ja- og nei-plakater i vinduene under valgkampen før folkeavstemningen om selvstendighet i 2014. Foto.  

Fremdeles er spørsmålet om nasjonalitet og nasjonal selvstendighet svært aktuelt. I flere områder i Europa finnes det separatistiske grupperinger og nasjoner som krever selvstendighet. Dette er ofte folkegrupper som ikke fikk sin egen nasjonalstat under den store nasjonalisme-epoken på 1800-tallet.

Europeiske land

I Spania kjemper baskere og katalanere for egen stat, mens Skottland hadde folkeavstemning i 2014 om hvorvidt de skulle løsrive seg fra Storbritannia. Et knapt flertall stemte nei til selvstendighet, men valget har ført til økt oppmerksomhet omkring nasjonal identitet i alle de fire nasjonene som Storbritannia består av.

Kurdiske bosetningsområder. Kart. Kurdisk bosetningsområde 

Kurderne

En annen gruppe som har kjempet for sin selvstendighet helt siden Det osmanske riket ble oppløst, er kurderne. Problemet til kurderne er at deres landområde ligger både i Tyrkia og i flere av de statene som ble opprettet etter første verdenskrig. Mange av statene fra Pariskonferansen har gått i oppløsning de siste årene. Det skyldes blant annet den amerikanske invasjonen i Irak i 2004 og opprøret som ble kalt «den arabiske våren» i 2011. Gamle konflikter kom til overflaten. Kurderne fikk for eksempel et eget selvstyrt område i Nord-Irak i 2005. Det har igjen skapt konflikt med Tyrkia, som ikke ønsker en egen kurdisk nasjonalstat.

Midtøsten

De siste årene har også uavhengige terrororganisasjoner, som IS (Den islamske staten), kunnet opptre ganske fritt i de gamle nasjonalstatene i Midtøsten. Syria er for tiden splittet av sekterisk vold og maktkamp og er preget av en grusom krig mellom ulike grupperinger.

Feiring med flagg av ny konstitusjon i den tunisiske folkeforsamlingen i 2014. Foto. Feiring av ny konstitusjon i den tunisiske folkeforsamlingen i 2014. 

Nasjonal tankegang - Tunisia

Selv om de gamle nasjonsgrensene skaper problemer, ser vi at det i Europa og Vesten er den nasjonale tankegangen som blir oppfattet som den beste veien til fredelig sameksistens. Nobels fredspris gikk i 2015 til «Kvartetten for nasjonal dialog» i Tunisia. Tunisia er et av de landene som opplevde opprør i forbindelse med den arabiske våren i 2011. Nobelkomiteen begrunnet tildelingen blant annet med at «den brede nasjonale dialogen motvirket en voldelig utvikling i Tunisia» og «mer enn noe annet er prisen ment som et håndslag til det tunisiske folk, som til tross for store utfordringer har lagt grunnlaget for en nasjonal forbrødring som komiteen håper vil tjene som et eksempel til etterfølgelse også i andre land». Her gjenkjenner vi språket og ideene om frihet, likhet og brorskap. Disse ideene ble skapt under den franske revolusjonen og var grunnlaget for den opprinnelige nasjonale ideen.

Relatert innhold