Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon

Publisert: 28.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017

PC som dokumentasjonsverktøy. Foto.  

I denne oppgaven får du øve deg i å tilgjengeliggjøre dokumentasjon for et større publikum.

Klassen kan opprette et Wordpress-nettsted, Wiki, eller en tilsvarende løsning, for klassen. Læreren er administrator for nettstedet og gir dere rettigheter til å produsere innhold.

Velg et tema du ønsker å dokumentere. Dokumentasjonen kan gjennomføres som en del av en nettverksinstallasjon, oppsett av arbeidsstasjon, sikkerhetstiltak eller lignende. Poenget er at du skal produsere informasjon på skjerm som lett skal kunne leses av andre. Dokumentasjonen skal være presis, kortfattet og inneholde gode illustrasjoner og/eller skjermbilder.

Nettstedet kan også benyttes til all dokumentasjon gjennom hele skoleåret.