Fagstoff

Norsk møter islandsk og færøysk

Publisert: 24.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017

minixperten.logo.   

Teksten på denne sida er hentet fra kurset MiniXperten. Du kan åpne kurset ved å klikke på logoen. MiniXperten krever at nettleseren din kan vise innhold lagd i Flash.

Tidligere president Vigdis Finnbogadottir om purisme i islandsk språkpolitikk.

Islandsk

Islandsk landskapIslandsk landskap  

Noen islandske ord

sykkel – hjól

teater – leikhús

bibliotek – bókasafn

fjernsyn – sjónvarp

radio – útvarp

 


Islandsk er det nordiske språket som har endret seg minst fra norrønt. Islendingene har en lang skrifttradisjon, og de er stolte av språket sitt. Denne sterke identiteten til språket gir seg utslag i at islendingene er kritiske til importord. Det fins engelske ord i islandsk også, men i langt mindre omfang enn i norsk, svensk og dansk. Vi sier derfor at islendingene er purister.

Islandsk er et kasusspråk. Det betyr at substantiv blir bøyd i fire kasus, akkurat som i norrønt. På samme måte som norsk har islandsk tre kjønn i substantivbøyinga.

Avstanden mellom talespråk og skriftspråk er større enn i norsk. Forklaringa er at det islandske skriftspråket ikke har gjennomgått de samme reformene som norsk har.

Bokstavene Þ og ð brukes fortsatt i skrift og uttale. Vokaler og diftonglyder har endret uttale siden norrøn tid. Alle vokallyder kan uttales korte eller lange. Lang á uttales 'ao' (baot).

Det fins nesten ikke dialektforskjeller på Island. Det har nok mest med bosettinga å gjøre. De fleste islendinger bor på den sørvestlige delen av øya rundt hovedstaden Reykjavik.

Hjarta mitt


Hva synger den færøyske artisten Eivør Pálsdóttir om her?

Færøysk

Det færøyske språket har mange fellestrekk med islandsk, men færøysk har endret seg noe mer fra norrønt enn det islandsk har gjort. Det er fremdeles et kasusspråk, men genitivforma har falt bort. Verb har person- og flertallsbøying.

Språket har stått under sterk dansk påvirkning. Derfor er det stor avstand mellom færøysk tale og færøysk skriftspråk. De norrøne bokstavene Þ og ð brukes, men uttales ikke lenger.

Oppgaver

Generelt