Fagstoff

Den nordiske språkfamilien

Publisert: 24.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017

minixperten.logo.    

Tekst og bilder på denne sida er hentet fra kurset MiniXperten. Du kan åpne kurset ved å klikke på logoen. MiniXperten krever at nettleseren din kan vise innhold lagd i Flash.

 

Videoen er hentet fra nettsida Nordiske språk. På denne nettsida finner du flere undervisnings-opplegg om nordiske språk.

 

Les mer om nordiske språk og nordisk språkhistorie på nettsida Nordens språk med røtter og føtter.

 

 

Det nordiske språkområdet

 • Norsk
  Ca. fem millioner nordmenn snakker og skriver norsk. Til forskjell fra andre nordiske land har Norge to likestilte skriftspråk: nynorsk og bokmål. Minoritetsspråka samisk og kvensk er også offisielle skriftspråk i Norge.
 • Svensk
  Ni millioner språkbrukere i Sverige snakker og skriver svensk. I tillegg har tre hundre tusen språkbrukere i Finland og på Åland finlandssvensk som morsmål. Svensk er obligatorisk skolefag i Finland.
 • Dansk
  Seks millioner språkbrukere snakker og skriver dansk. En halv million av disse bor utenfor Danmark i Syd-Slesvig (Nord-Tyskland), på Færøyene og på Grønland. På Island er dansk obligatorisk språk i grunnskolen.
 • Islandsk og færøysk
  Island har ca. tre hundre tusen innbyggere som snakker og skriver islandsk. Femti tusen personer snakker færøysk. De aller fleste av disse bor på Færøyene. Dansk og færøysk er offisielle språk i skolen.

Nordiske nabospråk

Finland og Grønland er også nordiske land, men språka der tilhører andre språkfamilier. Finsk, samisk og kvensk hører til den finsk-ugriske språkfamilien. Grønlandsk tilhører den eskimoisk-aleutiske språkfamilien.

Arne Torp om nordiske språk.   

Den nordiske språkfamilien

Østnordisk og vestnordisk. Illustrasjon.Østnordisk og vestnordisk. Klikk på bildet for å se en større versjon. 

Øynordisk og skandinavisk. Illustrasjon.Øynordisk og skandinavisk. Klikk på bildet for å se en større versjon.   

De opprinnelige språka i Norden tilhører tre svært ulike språkfamilier. Språkhistorisk sett blir norsk, islandsk og færøysk regnet som vestnordiske språk, og svensk og dansk som østnordiske språk. Skillet mellom vestnordisk og østnordisk oppsto i synkopetida på 800-tallet.

Noe av det som skilte østnordisk fra vestnordisk, var uttalen av det personlige pronomenet ég/eg som på østnordisk blei til jeg/jag. Et annet eksempel er diftonger i vestnordisk (bein, stein) som blei monoftongert i østnordisk (ben, sten).

I dag vil de fleste likevel si at norsk står nærmere svensk og dansk enn færøysk og islandsk. Derfor er det nå vanlig å dele de nordiske språkene inn i øynordisk og skandinavisk. Norsk, svensk og dansk har det til felles at verba ikke har ulike personendinger slik færøysk og islandsk har.

Oppgaver