Fagstoff

Fra norrønt til moderne norsk

Publisert: 22.07.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Språkhistorie. Illustrasjon.Språk og kultur spaltebilde 

 
MiniXperten er utviklet i samarbeid mellom NDLA og DialektXperten.

Fagstoff og oppgaver i MiniXperten åpnes i et nytt vindu når du klikker på lenkene. Du må lukke dette vinduet for å komme tilbake til denne siden.

Logo til MiniXpertenMiniXperten logo 

Innhold

 


De nordiske språkenes utvikling

Oversikt over perioder i nordisk språkhistorie

Urnordisk

Fagstoff og oppgaver les mer

Attilankwiþó (video)
Attilankwiþó – et urnordisk heltedikt
Det urnordiske språket
Hvordan kan vi vite noe om urnordisk?

skjul

 

Norrøn tid

Fagstoff og oppgaver les mer

Fra Kongsspeilet (video)
Norrøn tid (700–1350 e.Kr.)
Vikingenes verden
Språket i vikingtida
Øst og vest skiller lag
Ny tro og nytt skriftsystem
Påvirkning fra andre språk

skjul

 

Mellomnorsk tid

Fagstoff og oppgaver les mer

Samtale mellom far og sønn (video)
Mellomnorsk tid (1350-1550 e.Kr.)
Historisk bakgrunn
Språket blir enklere
Lyder blir borte og nye kommer til
Tyske lånord er populære
Hva skjer med det norske skriftspråket?
Språkkonflikter mellom generasjoner (videooppgave)

skjul

 

Fra norrønt til moderne norsk

Fagstoff og oppgaver les mer

Miniforelesning ved professor Martin Skjekkeland (animert video)
Plasser hendelse på tidslinja (oppgave)

skjul

 

Kort og godt

Kort resymé av innholdet i kapitlet

Professorens hjørne

Med sjumilssteg gjennom norsk språkhistorie (video og artikkel i pdf-format)
Lytt til forelesningen og skriv notater (oppgave)