Oppgave

Barokke trekk ved bildet Pike med perleøredobb

Publisert: 25.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ikon for å se film. Illustrasjon.  

Se og sammenlign.

Mona Lisa
Pike med perleøredobb

Mona Lisa. MaleriBildet er malt av Leonardo da Vinci ca. 1503–1519.

Portrett av ung jente med perleøredobber. Oljemaleri.Bildet er malt av Johannes Vermeer ca. 1665. 

 

Oppgave 1

Bildet av Mona Lisa blei malt i den perioden som omtales som «renessansen», mens Pike med perleøredobb er malt i en periode som omtales som «barokken».

 • Hva er hovedforskjellen i måten disse to maleriene framstiller ei ung jente på?
 • Leonardo da Vinci har bygd opp sitt bilde med horisontale og vertikale linjer, mens Vermeer har plassert motivet i ei diagonal linje. Hvilken effekt har det?
 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Samarbeid gjerne to og to.

Oppgave 2

 1. Lyssettinga i maleriet Pike med perleøredobb omtales ofte som «typisk barokk». Beskriv måten motivet er lyssatt på.
 2. Perleøredobben er et framtredende element, både i motivet og bildets tittel. Hvilke virkemidler bruker maleren for å trekke oppmerksomheten vår til dette elementet i bildet?
 3. Hvilken symbolsk betydning tror du et slikt smykke hadde på 1600-tallet?
 4. Sterke kontraster er et viktig virkemiddel i barokk kunst. Hvilke kontraster finner du i dette bildet?
 5. Studer Odd Nerdrums selvportrett malt i perioden 1984–1995. Hvilke likheter er det mellom dette portrettet og Vermeers bilde?
 

Ikon for å snakke. Illustrasjon.  

Diskuter, og presenter svaret for klassen.

Barn og voksne i festlig lag. Maleri.Bildet Helligetrekongersfest blei malt av Jan Steen i tidsrommet 1660–1670.  

Oppgave 3

Sammenlign Johannes Vermeers maleri Pike med perleøredobb med Jan Steens maleri Helligetrekongersfest, som er et annet nederlandsk maleri fra omtrent samme periode.

 • Hvilket av disse maleriene er mest i tråd med de forestillingene dere har om barokk malerkunst?
 • Grunngi svaret, og presenter det for resten av klassen, samtidig som dere viser bildene på storskjerm.