Oppgave

Barokke trekk ved bildet Pike med perleøredobb

Publisert: 25.01.2016, Oppdatert: 06.11.2018

Finn barokke trekk i maleriet Pike med perleøredobb, og sammenlign bildet med andre kunstverk.

Oppgave 1

Bildet av Mona Lisa blei malt i den perioden som omtales som «renessansen», mens Pike med perleøredobb er malt i en periode som omtales som «barokken».

  • Hva er hovedforskjellen i måten disse to maleriene framstiller ei ung jente på?
  • Leonardo da Vinci har bygd opp sitt bilde med horisontale og vertikale linjer, mens Vermeer har plassert motivet i ei diagonal linje. Hvilken effekt har det?

Oppgave 2

Samarbeid gjerne to og to.

  1. Lyssettinga i maleriet Pike med perleøredobb omtales ofte som «typisk barokk». Beskriv måten motivet er lyssatt på.
  2. Perleøredobben er et framtredende element, både i motivet og bildets tittel. Hvilke virkemidler bruker maleren for å trekke oppmerksomheten vår til dette elementet i bildet?
  3. Hvilken symbolsk betydning tror du et slikt smykke hadde på 1600-tallet?
  4. Sterke kontraster er et viktig virkemiddel i barokk kunst. Hvilke kontraster finner du i dette bildet?
  5. Studer Odd Nerdrums selvportrett malt i perioden 1984–1995. Hvilke likheter er det mellom dette portrettet og Vermeers bilde?

Barn og voksne i festlig lag. Maleri.Bildet Helligetrekongersfest blei malt av Jan Steen i tidsrommet 1660–1670.

Oppgave 3

Sammenlign Johannes Vermeers maleri Pike med perleøredobb med Jan Steens maleri Helligetrekongersfest, som er et annet nederlandsk maleri fra omtrent samme periode.

  • Hvilket av disse maleriene er mest i tråd med de forestillingene dere har om barokk malerkunst?
  • Grunngi svaret, og presenter det for resten av klassen, samtidig som dere viser bildene på storskjerm.