Fagstoff

Norsk språk

Publisert: 17.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Hanna og Astid. Foto.Hanna og Astrid  

Astrid er født og oppvokst i Norge. Hanna kommer fra Irak. Hannas morsmål er arabisk, men hun har også lært seg tyrkisk og norsk. Astrid har lært engelsk og fransk på skolen og gått ett år på skole i Frankrike. I kapitlet Norsk språk i MiniXperten deler de to jentene noen tanker med oss om norsk språk sammenliknet med andre språk i verden.

I tillegg møter du høgskolelektor Jan K. Hognestad fra Universitetet i Agder. Han forteller hva som er typisk for norske språklyder, norske ord og norske setninger.
Dette kapitlet inneholder følgende delkapitler:
  • Språket som system
  • Norske språklyder
  • Norske ord
  • Norske setninger

Til hvert delkapittel finner du oppgaver i MiniXperten og oppsummeringsspørsmål på NDLA-sidene.

MiniXperten er utviklet i samarbeid mellom NDLA og DialektXperten. MiniXperten har derfor et noe annet navigasjonssystem enn de øvrige sidene i NDLA, og den åpnes i et eget vindu. Når du lukker vinduet, er du tilbake på NDLA-sidene. 

Slik bruker du MiniXperten  

Nederst på siden kan du laste ned tekstversjonen av dette delkapitlet som pdf-fil.