Oppgave

Tre hendelser i ditt liv

Publisert: 13.01.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Velg ut tre viktige hendelser i ditt liv. Skriv ned historiene sik at andre forstår hvorfor du mener at disse er spesielt viktige. Intervju ett eller flere familiemedlemmer om disse hendelsene.

 

  • Var det vanskelig å velge hendelser? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvorfor valgte du disse hendelsene og ikke andre?
  • Hva kan brukes for å bevise at hendelsene faktisk fant sted?
  • Hva skjedde når du spurte andre om en av hendelsene – fortalte de det samme eller noe annet? Mente de at disse hendelsene var like viktige som du synes? Hva kan være grunner for dette?
 
Relatert innhold

Oppgave