Oppgave

Oppgave: Administrasjonssystemet under eneveldet

Publisert: 13.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Spørsmålene i denne oppgaven er tilknyttet fagstoff om administrasjonssystemet under eneveldet. En av oppgavene er en kildeoppgave der du må bruke transkriberte tollister for å finne svaret.

 

Oppgave 1

Velg ei av havnene i tollistene og noter hvor mange ulike måleenheter du finner. Finner du noe mønster i hva slags varer som kommer i ulike enheter?

 

 

Oppgave 2

a) Beskriv rettsinstansene som du hadde måttet gå igjennom for å få tatt opp en sak hos kongen dersom du var en selveiende bonde i Norge på 1700-tallet.

 

b) Gjør greie for hvordan administrasjonssystemet i Norge endret seg fra adelsveldet til eneveldet. Forklar og diskuter hva som var det karakteristiske for hver av styreformene