Oppgave

Adelsveldet

Publisert: 13.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Møte i stenderforsamlingen i Presussen, 5. februar 1813. Maleri. Stenderforsamlingen i Preussen 

Les fagstoffet Adelsveldet i Europa og Adelsveldet og administrasjonen i Norge før du svarer på spørsmålene nedenfor.

 

Oppgave

 

1. Gjør greie for hva som kjennetegner den administrative strukturen under adelsveldet, både mer generelt i Europa og i Norge spesielt.

 

2. Beskriv rettsinstansene som du hadde måttet gå igjennom for å få tatt opp en sak hos kongen dersom du var en selveiende bonde i Norge seint på 1500-tallet.

 
Relatert innhold