Oppgave

Arbeidsvandrere i min familie

Publisert: 20.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Prosjektoppgave

De aller fleste av oss har en arbeidsvandrer i slekta vår.

 

I denne oppgaven skal du søke etter historiske kilder som til sammen forteller historien om en av dem.

 

Historiske kilder kan være muntlige fortellinger, brev, bilder, folketellinger, kirkebøker, skoleprotokoller, lokalhistoriske tidsskrifter og bøker.

 

Foreldre og barn oppstilt hos fotografen i 1924. Fotografi.Familieportrett 1924 

På 1600-tallet slo kvenske innvandrere fra området rundt Bottenviken seg ned i Troms og Finnmark. På samme tid krysset mange vestegder Nordsjøen for å søke tjeneste i Amsterdam. Trekvart millioner nordmenn dro til USA på 1800- og 1900-tallet for å søke lykken. Uten de svenske rallarene som kom til Norge på 1900-tallet, hadde Bergensbanen, Sørlandsbanen og Narvikbanen aldri blitt bygd.

På 1960-tallet kommer en strøm av pakistanere til Norge for å søke arbeid. I vår tid har svensker, polakker og baltere inntatt norske byggeplasser og restauranter, mens norske ingeniører drar til Houston og Singapore for å arbeide i oljerelatert virksomhet. Mange asylsøkere kommer til Norge i disse dager for å søke et bedre liv for seg og sine.

Mobiliteten innad i det norske samfunnet har også vært stor de siste hundre årene. Da nøden herjet i de små vestlandsbygdene Suldal og Røldal på 1800-tallet, fant mange veien over Haukelifjell og bosatte seg i bygder lenger øst. I dag bor det flere samer i Oslo enn i Finnmark. Nedgangstider i primærnæringene og sterk sentralisering fører fremdeles til at mange flytter til byen for å skaffe seg jobb.

Veggavis på Nobels fredsenter med bilde og tekst. Fotografi.Veggavis på Nobels fredsenter med bilde og tekst om Nelson Mandela. Slik kan man presentere en historisk person, 

Ressurser

Les fagartiklene «Å forske på en person» og «Arbeidsvandringer».

 

Starte med slektsgransking 

 

Lag en digital veggavis med Publisher 

 

Lag en veggavis

 

I dette prosjektet skal du fortelle historien til en arbeidsvandrer i din egen slekt. Punkt du kan ta med:

 • Hvor bodde han eller hun i utgangspunktet?
 • Hva var grunnen til at han eller hun dro for å søke arbeid i et annet land eller på et annet sted i Norge?
 • Hvordan foregikk reisen?
 • Hvilke problemer opplevde arbeidssøkeren ved ankomsten til det nye landet/stedet?
 • Fikk slektningen din jobb, i så fall, hva slags jobb?
 • Hvordan trivdes slektningen din i det nye landet / på det nye stedet?
 • Hva skjedde videre?
 • Hvilken betydning har det slektningen din gjorde, hatt for din familie?

 

Skriv fortellingen om slektningen din på ett A3-ark, og sett inn et google-kart som viser reiseruten. Dersom du har bilder av slektningen din, eller kopi av brev og postkort, kan du plassere disse også på arket. Husk bildetekst.

 

Heng opp alle A3-arkene i klasserommet.

 

Hvor mange i klassen kan med stolthet kalle seg «innvandrer»?

 

 
Relatert innhold

Generelt