Oppgave

Argumentasjon i gamle reklameannonser

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave 1

Undersøk argumentasjonen i tre gamle reklametekster.

Grepa komfyrer. Reklame. Annonse 1 

Se på de tre reklameannonsene på denne sida.
  • Hvilke produkter er det som presenteres?
  • Hva er det underforståtte standpunktet til annonsørene?
  • Hvilke (salgs)argument brukes i de tre annonsene?
  • Annonsørene appellerer i stor grad til fornuften hos forbrukerne. Finn eksempler på fakta og ord med fornuftsappell.
  • Hvilken av de tre annonsene appellerer i størst grad til følelsene? Grunngi svaret.
Klikk på bildene nedenfor dersom du vil se dem i større format. Da kommer bildene først opp i et eget vindu. Så er det bare å klikke på forstørrelsesglasset nederst til høyre i vinduet.

 

Oppgave 2

Bruk av bilder og typografi i de tre annonsene

  • Hva viser hovedbildene i de tre annonsene?
  • Hva slags informasjon skal hovedbildene gi leseren? Skal de bare vise hvordan produktet ser ut, eller viser de produktet i bruk?
  • En av illustrasjonene forteller ei lita historie. Hvilken?
  • Hvilken av annonsene er mest nøktern med tanke på tekst og form?
  • Beskriv hvordan skrifttyper, skriftstørrelser, store bokstaver, kursivering og andre grafiske virkemidler er brukt for å framheve viktig informasjon.

 

Klær og Arne fabrikker. Reklame. Annonse 2       

Sommerhus. Annonse. Annonse 3     
Relatert innhold

Faglig