Fagstoff

Fakta om korn

Publisert: 20.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017

 

Huskelappen

Korn tilhører grasfamilien og har vært dyrket i Norge siden steinalderen.

 

I Norge dyrker vi hovedsakelig fire kornslag:

  • bygg
  • hvete
  • havre
  • rug

Det dyrkes også noe spelt og rughvete.

 

Korn brukes til mat og fôr.

Kornartene tilhører grasfamilien. De blir dyrket på grunn av sine store, næringsrike frø som inneholder mye stivelse og en del protein. Kornartene er de viktigste vekstene vi har, og vi bruker dem både til mat og fôr.

Mat og dyrefôr

Du kan lese mer om korn som matvare her: Brød og kornvarer 

Korn er en viktig ingrediens i kraftfôret vi gir til dyra. Korn kan også krosses, det vil si knuses og gis som dyrefôr. Noe korn høstes også som grønnfôr før det er modent. Dette kan du lese mer om i artiklene om husdyrproduksjon.

Korndyrking i Norge

Det har vært dyrket korn i Norge siden steinalderen. De eldste funna av hvete og bygg i Norge er 4000–4500 år gamle.

I Norge dyrker vi i hovedsak kornartene bygg, hvete, havre og rug. Det dyrkes også noe spelt og rughvete, som er en krysning mellom hvete og rug. Bygg og hvete er de kornartene det dyrkes mest av.

 bilde av forskjellige typer korn og melBakeevnen varierer med kornsortene.

 

 

 

 

Lenke til mer fordypningsstoff:

 

Opplysningskontoret for brød og korn 

 

Det vi importerer av korn, er i hovedsak ulike spesialsorter av hvete (for eksempel durumhvete brukt til spagetti og pasta) og kvaliteter som ikke kan dyrkes i vårt klima.

Her finner du mer fakta om hvor mye korn vi dyrker i Norge, og hvor det dyrkes korn: Korndyrking i Norge 

 

Mer om matkorn

Bakeevnen varierer med kornsortene og er knyttet til gluteninnholdet i kornet. Gluten gjør deigen seig og smidig og binder væske godt.

 

Kontrollen med matkornet er streng i Norge. Matkorn må tilfredsstille en rekke minimumskrav som myndighetene har fastsatt, og tilleggskrav som er fastsatt i avtaler mellom aktørene i verdikjeden korn–mel–bakervarer.

 

Alt matkorn som leveres til kornmottak i Norge, gjennomgår en rekke visuelle kontroller og laboratorieundersøkelser. Det tas også systematiske stikkprøver i alle ledd i verdikjeden for å sikre at sluttproduktet har ønsket kvalitet.

 

 

Film: Mel – fra råvare til produkt

Mel – fra råvare til produkt
Opphavsmann: Snöball Film AS