Fagstoff

Forklaringer til grammatikk i leksjon 9

Publisert: 11.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskelappen

  • 一些 yìxiē markerer flertall, xiē fungerer syntaktisk som målord.
  • Flerstavelsesadjektiver som attributt krever de, nomen som attributt krever ikke de.
  • 一下 yíxià (litt) modifiserer verbet foran.
  • yào kan bety «å koste».

Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.  Under følger forklaringer til grammatikk for dialogen På kjøpesenteret.

1. 一些 yìxiē

Nomen på kinesisk skiller ikke mellom entall og flertall som på norsk, der vi skiller mellom for eksempel «bil» og «biler». Konteksten avgjør om substantivet refererer til én eller flere av det det er snakk om. Likevel finnes det noen tilfeller med eksplisitt flertallsmarkering av nomen på kinesisk, men disse er begrenset til spesifikke situasjoner og forklares der de dukker opp.

I uttrykket 一 yìxiē fungerer xiē syntaktisk som et målord, men erstatter det målordet som ellers ville ha stått mellom tallet og substantivet. Sammenlign:

一个人
yí ge rén 

一些人
yìxiē rén 

这个人
zhè ge rén 

那个人
nà ge rén 

 et
menneske

 noen mennesker

 dette mennesket

 det mennesket

 

 一本书
yì běn shū 

 一些书
yìxiē shū 

 这些书
zhè xiē shū 

 那些书
nà xiē shū 

 en
bok

 noen
bøker

 disse
bøkene

 de
bøkene

 

2. Nominalfraser

Både 新衣服 xīn yīfu og 各种各样的商店 gèzhǒng-gèyàng de shāngdiàn er nominalfraser. Sammenlign:

1. 新       衣服

    xīn          yīfu

2. 各种各样

    gèzhǒng-gèyàng

的       商店

de          shāngdiàn

    nye        klær

    all slags

              butikker

    attr.        kjerne

    attr.

_             kjerne

Har kjernen i en nominalfrase et enstavelsesadjektiv foran seg, modifiserer dette kjernen uten at de er nødvendig å ha med. Har attributtet derimot mer enn én stavelse, er de som regel nødvendig, som når 各种各样 gèzhǒng-gèyàng (firetegnsfrase) står som attributt og modifiserer kjernen 商店 shāngdiàn.

Merk at nomen er friere når de fungerer som attributt. De trenger ikke de, selv om attributtet (som også er et nomen) har én eller flere stavelser:

 书包 shūbāo

 «bokveske» (skolesekk)

 语法书 yǔfǎshū

 «grammatikkbok»

Her illustreres det godt hvordan det å ha kjennskap til ordenes ordklasse kan hjelpe deg med å konstruere riktige setninger på kinesisk, ettersom ordklassen til ordet bestemmer hvilke grammatiske egenskaper ordet har.

3. 一下 yíxià

一下 yíxià fungerer som et verbsuffiks (noe som legges til på slutten av et ord) for å uttrykke at verbet utføres i liten grad eller over kort tid. Sammenlign:

kàn 


 

shū

«lese bok»

kàn

 一下

yíxià

shū

«lese litt bok»

Merk at 一下 yíxià modifiserer verbet, mens 一点 yìdiǎn modifiserer et påfølgende nomen (一点 yìdiǎn tas opp i senere leksjoner). Sammenlign:

 看一下 书

kàn yíxià shū 


«lese (en kort stund) bok»

 看 一点书

kàn yìdiǎn shū

«lese (en liten mengde) bok»

看一点书 kàn yìdiǎn shū sier at mengden som ble lest, var liten, uavhengig av hvor lang tid det tok. 看一下书 kàn yíxià shū uttrykker at det ble lest en liten stund, men sier ikke noe om mengden som ble lest.

4. yào

yào har flere betydninger og er delvis nevnt tidligere. For ordens skyld nevner vi de viktigste betydningene og bruksmåtene her:

1. 要去 (学校)

    yào qù (xuéxiào)

 

 

  + verb

= hjelpeverb

«skal/vil (veldig gjerne)»

 

2. 要(一杯)水

    yào (yì bēi) shuǐ

 

 

  + nomen

 = verb

«vil ha (noe)»

 

 

yào kan også i overført betydning (fra punkt 2 over) bety «å koste». Eksempler:

这本书要多少钱?                «Hva koster denne boken?»

Zhè běn shū yào duōshao qián?

 

这本要五十块钱。                 «Den koster 50 kroner.»

Zhè běn yào wǔshí kuài qián.

Se også punkt 7 i leksjon 7.