Fagstoff

Hesteraser og stambokføring

Publisert: 26.10.2016, Oppdatert: 06.03.2017

 

Huskelappen

Vi har tre nasjonale hesteraser.

 

Det føres stambøker for reinrasede hester.

 

De tre nasjonale hesterasene er utrydningstrua.

Det er mange forskjellige hesteraser i Norge, både importerte hester og hester som er avlet fram her i landet. Det er de ulike raseorganisasjonene som tar hånd om avlsplanene for hesterasene. Avlsplanene angir hva som er avlsmålene for de ulike rasene.

Reinrasede hester føres i stambøker. Noen organisasjoner fører dette selv – som for eksempel Det Norske Travselskap, som fører stambok for varmblodstraver og kaldblodstraver. Norsk Hestesenter er stambokfører for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Disse tre norske hesterasene er nå definert som utrydningstrua, det er lave bedekningstall, og det fødes få føll årlig.

I stambøkene finner du informasjon om stamtavler, resultater fra utstillinger og eventuelt resultater fra hestesport.