Fagstoff

Arbeid

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Forslag til arbeidsmetode

  1. Sett deg inn i vokabular og grammatikk.
  2. Sett deg inn i teksten.
  3. Lytt til teksten.
  4. Les teksten høyt for deg selv og sammen med en partner.

Tre personer snakker sammen. Illustrasjon.  

De tre vennene snakker om hvilke yrker foreldrene deres har, og om hva de kan tenke seg å gjøre i framtiden.

   

Nøkkelord

工作 – gōngzuò – arbeid
– zuò – å gjøre; å være
商人 – shāngrén – forretningsmann
医生 – yīshēng – lege
护士 – hùshi – sykepleier
父母 – fùmǔ – foreldre
上班 – shàngbān – å gå på jobb
生意 – shēngyì – forretninger
感兴趣 – gǎn xìngqù – å være interessert i
将来 – jiānglái – i framtiden
演员 – yǎnyuán – skuespiller
或者 – huòzhě – eller
歌手 – gēshǒu – sanger(inne)
语言 – yǔyán – språk
商务 – shāngwù – handel
希望 – xīwàng – å håpe
重要 – zhòngyào – viktig
– néng – å kunne
训练 – xùnliàn – å øve opp; øvelse

工作

李美玉:

田中太郎,你爸爸妈妈做什么工作?

田中太郎:

我爸爸是商人,妈妈是医生。

李美玉:

我爸爸也是商人,妈妈是护士。马红,你爸爸妈妈呢?

马红:

我的父母都七十岁,不工作。挪威人六十七岁以后不上班。田中太郎,你以后也想做商人吗?

田中太郎:

我对做生意不感兴趣,我想做中文老师。你们呢?你们对什么感兴趣?

李美玉:

我想将来做演员或者歌手。可是找这样的工作不容易!

马红:

是的,我比较喜欢学语言,可是学商务的学生更容易找工作。

李美玉:

我希望我们以后都会有喜欢的工作。

马红:

我也是,这个很重要。美玉,你唱歌唱得非常好,希望你以后能做歌手!

田中太郎:

是的!那天听你唱歌,我们都很喜欢。

李美玉:

要做歌手,还需要很多训练。

田中太郎:

我们可以每天都去KTV!

马红:

好!

工作

李美玉:

田中太郎,你爸爸媽媽做什麼工作?

田中太郎:

我爸爸是商人,媽媽是醫生。

李美玉:

我爸爸也是商人,媽媽是護士。馬紅,你爸爸媽媽呢?

馬紅:

我的父母都七十歲,不工作。挪威人六十七歲以后不上班。田中太郎,你以后也想做商人嗎?

田中太郎:

我對做生意不感興趣,我想做中文老師。你們呢?你們對什麼感興趣?

李美玉:

我想將來做演員或者歌手。可是找這樣的工作不容易!

馬紅:

是的,我比較喜歡學語言,可是學商務的學生更容易找工作。

李美玉:

我希望我們以后都會有喜歡的工作。

馬紅:

我也是,這個很重要。美玉,你唱歌唱得非常好,希望你以后能做歌手!

田中太郎:

是的!那天聽你唱歌,我們都很喜歡。

李美玉:

要做歌手,還需要很多訓練。

田中太郎:

我們可以每天都去KTV!

馬紅:

好!

 

Vi har tidligere hatt verbet zuò i betydningen «å gjøre» eller «å arbeide med». 你做什么工作? Nǐ zuò shénme gōngzuò? betyr da direkte oversatt: «Hvilket arbeid gjør du / arbeider du med?», dvs. «Hvilken jobb har du?». I denne dialogen brukes også i en litt annen, men lignende betydning, nemlig «å være», og brukes når vi snakker om å inneha et yrke eller en funksjon. For eksempel betyr 做医生 zuò yīshēng «å være lege».

 

Hvis-setninger

Vi har lært at en hvis-setning på kinesisk kan innledes med 如果…的话 rúguǒ … de huà. Her er faktisk både 如果 og 的话 valgfrie. Vi kan velge å bruke bare en av delene for å uttrykke «hvis». Men vi kan også velge å ikke bruke noen av dem og la det gå fram av konteksten at det er snakk om en hvis-setning. Et eksempel på dette:要做歌手,还需要很多训练。 Yào zuò gēshǒu, hái xūyào hěn duō xùnliàn. Andre del av setningen må være en konsekvens av det som står foran komma: «[Hvis jeg] skal bli sangerinne, [så] trenger jeg fremdeles mye øvelse.»

Tekst på pinyin:

 

Gōngzuò

Lǐ Měiyù:

Tiánzhōng Tàiláng, nǐ bàba māma zuò shénme gōngzuò?

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ bàba shì shāngrén, māma shì yīshēng.

 

Lǐ Měiyù:

Wǒ bàba yě shì shāngrén, māma shì hùshì. Mǎ Hóng, nǐ bàba māma ne?

 

Mǎ Hóng:

Wǒde fùmǔ dōu qīshí suì, bù gōngzuò. Nuówēirén liùshíqī suì yǐhòu bù shàngbān. Tiánzhōng Tàiláng, nǐ yǐhòu yě xiǎng zuò shāngrén ma?

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒ duì zuò shēngyì bù gǎn xìngqù, wǒ xiǎng zuò zhōngwén lǎoshī. Nǐmen ne? Nǐmen duì shénme gǎn xìngqù?

 

Lǐ Měiyù:

Wǒ xiǎng jiānglái zuò yǎnyuán huòzhě gēshǒu. Kěshì zhǎo zhèyàng de gōngzuò bù róngyì!

 

Mǎ Hóng:

Shìde, wǒ bǐjiào xǐhuan xué yǔyán, kěshì xué shāngwù de xuésheng gèng róngyì zhǎo gōngzuò.

 

Lǐ Měiyù:

Wǒ xīwàng wǒmen yǐhòu dōu huì yǒu xǐhuan de gōngzuò.

 

Mǎ Hóng:

Wǒ yě shì, zhèi ge hěn zhòngyào. Měiyù, nǐ chànggē chàng de fēicháng hǎo, xīwàng nǐ yǐhòu néng zuò gēshǒu!

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Shìde! Nà tiān tīng nǐ chànggē, wǒmen dōu hěn xǐhuan.

 

Lǐ Měiyù:

Yào zuò gēshǒu, hái xūyào hěn duō xùnliàn.

 

Tiánzhōng Tàiláng:

Wǒmen kěyǐ měi tiān dōu qù KTV!

 

Mǎ Hóng:

Hǎo!

 

Vis tekst på norsk

Tekst på norsk:

 

Arbeid

Li Meiyu:

Tanaka Taro, hva arbeider foreldrene dine med?

 

Tanaka Taro:

Faren min er forretningsmann, og moren min er lege.

 

Li Meiyu:

Faren min er også forretningsmann, og moren min er sykepleier. Ma Hong, hva med foreldrene dine?

 

Ma Hong:

Begge foreldrene mine er 70 år gamle, så de arbeider ikke. Nordmenn arbeider ikke etter at de har fylt 67 år. Tanaka Taro, vil du også bli forretningsmann i framtiden?

 

Tanaka Taro:

Jeg er ikke interessert i å drive med forretningsvirksomhet, jeg har lyst til å bli kinesisklærer. Hva med dere? Hva er dere interessert i?

 

Li Meiyu:

Jeg har lyst til å bli skuespiller eller sangerinne i framtiden. Men det er ikke lett å finne denne typen arbeid!

 

Ma Hong:

Det stemmer, jeg liker ganske godt å studere språk, men det er lettere å finne arbeid for studenter som studerer handelsfag!

 

Li Meiyu:

Jeg håper at vi alle kommer til å få jobber i framtiden som vi liker.

 

Ma Hong:

Jeg også, det er veldig viktig. Meiyu, du synger svært bra, jeg håper du kan bli sangerinne i framtiden!

 

Tanaka Taro:

Det stemmer! Da vi hørte deg synge den dagen, så likte vi det alle veldig godt.

 

Li Meiyu:

Hvis jeg skal bli sangerinne, så trenger jeg fremdeles mye øvelse.

 

Tanaka Taro:

Vi kan dra på karaoke hver dag!

 

Ma Hong:

OK!

 

skjul