Veiledning

Forberedelse til leksjon 10

Publisert: 24.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Leksjon 10: Transport

Ungdommer som vinker på en taxi. Foto.   

Forberedelse

准备

Zhǔnbèi

 

Dette bør du kjenne til på forhånd:

 • hva de kinesiske pengeenhetene er
 • hvordan du avtaler tidspunkter
 • litt om Kinas geografi
 • litt om Kinas moderne historie

 

Dette skal du lære:

Språk:

 • å presisere at det har oppstått en ny situasjon
 • å uttrykke fordeler og ulemper ved å bruke et bestemt transportmiddel
 • å spørre om og forklare hvordan man kommer seg til et bestemt sted
 • å snakke om hvor lang tid en reise tar, og om man kommer tidlig eller sent fram
 • å uttrykke at noe er hypotetisk
 • å uttrykke at noe skjer akkurat i dette øyeblikk

Språk, samfunn og kultur:

 • transport i et reformert Kina

 

Før du starter, skal du tenke gjennom følgende:
 • Hvordan har bruken av transportmidler forandret seg i Norge de siste 100 årene?
 • Hva tror du er de viktigste transportmidlene i Kina – før og nå?